BS. Hoàng Văn Công

Phụ trách phòng khám Ngoại

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

KCB chuyên khoa Ngoại

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Ngoài giờ hành chính

CHUYÊN MÔN

Khám ngoại

VỊ TRÍ

Phụ trách phòng khám Ngoại