BS. Lê Mạnh Hùng

Phụ trách phòng khám phụ sản, phụ khoa

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

KCB chuyên khoa hệ Ngoại – Sản

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Toàn thời gian

CHUYÊN MÔN

Phụ sản, phụ khoa

VỊ TRÍ

Phụ trách phòng khám phụ sản, phụ khoa