BS. Nguyễn Kỳ Nhân

Phụ trách phòng khám Răng Hàm Mặt

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

KCB chuyên khoa Răng Hàm Mặt

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Ngoài giờ hành chính

CHUYÊN MÔN

Răng Hàm Mặt

VỊ TRÍ

Phụ trách phòng khám Răng Hàm Mặt