BS. Nguyễn Tăng Ba

Bác Sĩ Đa Khoa

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Khoa Khám Bệnh

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Liên hệ Tân Phước An để biết thêm thông tin

CHUYÊN MÔN

Đa Khoa

VỊ TRÍ

Bác Sĩ Đa Khoa