BS. Nguyễn Tiến Thành

Khám Nội tổng hợp – Siêu âm tim & Bệnh lý tim mạch

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

KCB chuyên khoa Nội tổng hợp

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Ngoài giờ hành chính

CHUYÊN MÔN

Nội tổng hợp – Siêu âm tim & Bệnh lý tim mạch

VỊ TRÍ

Khám Nội tổng hợp – Siêu âm tim & Bệnh lý tim mạch