BS. Võ Tiến Hoá

Bác sĩ sản, phụ khoa

CHUYÊN KHOA

Chuyên khoa ngoại

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Toàn thời gian

CHUYÊN MÔN

Ngoại khoa

VỊ TRÍ

Bác sĩ Ngoại