BS. Phan Lê Nam

Bác sĩ sản, phụ khoa

Chuyên khoa sản, phụ khoa

Chuyên khoa sản, phụ khoa

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Ngoài giờ làm việc

CHUYÊN MÔN

Sản, Phụ Khoa

VỊ TRÍ

Bác sĩ sản, phụ khoa