BS. Trần Đình Huy

Khám Nội tiêu hoá – Nội soi tiêu hoá

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

KCB chuyên khoa Nội tiêu hoá

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Ngoài giờ hành chính

CHUYÊN MÔN

Nội tiêu hoá – Nội soi tiêu hoá

VỊ TRÍ

Khám Nội tiêu hoá – Nội soi tiêu hoá