BS. Trần Thị Hiền

Khám nội tiết, lão khoa

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Chuyên khoa nội tiết, lão khoa

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Ngoài giờ làm việc

CHUYÊN MÔN

Nội Tiết, Lão Khoa

VỊ TRÍ

Khám nội