BS. Bùi Xuân Hải

Thực hiện Gây Mê hồi sức

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Chuyên khoa Gây mê hồi sức

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Ngoài giờ hành chính

CHUYÊN MÔN

Gây Mê hồi sức

VỊ TRÍ

Thực hiện Gây Mê hồi sức