BS. Lê Thanh Lai

Phụ trách phòng khám Nội

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

KCB chuyên khoa Nội Thần kinh, Tâm thần

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Toàn thời gian

CHUYÊN MÔN

Khám nội

VỊ TRÍ

Trưởng phòng khám – Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật
Phụ trách phòng khám Nội