BS. Phạm Thị Diệu Trâm

Phụ trách phòng Mắt

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

KCB chuyên khoa Mắt

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Ngoài giờ hành chính

CHUYÊN MÔN

Mắt

VỊ TRÍ

Phụ trách phòng Mắt